Velkoprůměrové vrtané studny

 
 

Nabízíme

 
 
  • Hloubení velkoprůměrových studní 960 mm (prohloubení), 1260 mm (nové studny)
  • Odvoz vyvrtaného materiálu
  • Dodání a osazení betonových skruží a poklopu
  • Čištění studní
  • Osazování studní čerpací technikou
  • Provádění vsakovacích jímek

 
 
 

Proč vrtanou velkoprůměrovou studnu?

 
 
Velkoprůměrové vrtané studny spojují výhody vrtané studny a klasické kopané studny s velkým průměrem.

  • U velkoprůměrových vrtaných studní jsou zvodnělé plochy zemin a hornin zastiženy ve větší ploše a tím se vtoková rychlost podzemní vody při jejím odběru zvyšuje.
  • Díky objemu studny je v ní větší akumulace vody. Jednorázový odběr vody u velkoprůměrových studní ovlivní hladinu podzemní vody ve studni výrazně méně než u studny maloprůměrové.
  • Odběr vody u velkoprůměrových studní se projeví malým snížením hladiny podzemní vody, takže se výrazně nenaruší přirozená rychlost vody ve zvodnělém prostředí. Při odběru vody z maloprůměrových studní dochází k výraznému narušení – zvýšení vtokové rychlosti do zdroje (studny) a často pak dochází k unášení zeminy či horniny k plášti studny.
 
 
 

Kalkulace nové studny

 
 
DOPLNÍME IFRAME NA KALKULACE