Speciální zakládání staveb

 
 
Jedním z nejstarších způsobů zakládání staveb jsou piloty. Zakládání staveb na pilotách patří dnes k nejrozšířenějším technologiím. V České republice dominují tzv. vrtané piloty, které tvoří přes 90 % realizací. Vrtané piloty se navrhují především jako hlubinné základy, které jsou schopné přenášet jak soustředěná osová zatížení (převážně tlaková), tak i zatížení příčná.
 
 
 

Nabízíme

 
 • Vrty pro piloty, dočasné pažené i nepažené o Ø 600–1600 mm
 • Zřízení výplní pilot
 • Dodání a osazení ocelové výztuže
 • Geodetické vytyčení stavby
 • Odvoz vyvrtaného materiálu
 • Záporové pažení
 
 
 

Proč zakládat stavbu na vrtaných pilotách?

 
 • Vynikající hlubinné základy
 • Jednoduchá mechanizace
 • Bezpečné a velmi flexibilní základové prvky
 • Velká únosnost
 • Univerzálnost vzhledem k různorodým geologickým i technickým podmínkám při zakládání stavby