Ostatní vrty

 
Firma Čihák - zemní vrtané práce nabízí vedle svých dvou základních služeb - vrtání studní a speciálního zakládání staveb - další služby v podobě různých vrtů.
 
 
Hydrogeologické vrty
 • Sanační vrty
 • Odvodňovací vrty
 • Průzkumné vrty
 • Monitorovací vrty
 • Balneologické vrty (léčivé vody)
 • Rekonstrukce, regenerace a čištění starých vrtů
 
 
 
Inženýrskogeologické jádrové vrty
 • Zjištění základových poměrů – liniové stavby (pozemní komunikace, dráhy), rodinné domy a jiné objekty
 • Skládky komunálních odpadů
 
 
 
Vrty stavebně - sanační
 • Mikropiloty
 • Zemní kotvy - lanové či tyčové kotvy pro přenesení tahové síly mezi stavební konstrukcí a horninou
 • Zápory
 • Injektážní vrty
 
 
 
Vrty pro tepelná čerpadla
 • Vertikální zapuštění kolektorů do vrtů